โซ่ลำเลียง (Conveyor Chains)

โซ่ลำเลียง คือ โซ่ลำเลียงติดปีกหรือเพิ่มข้อโซ่มีหูเพื่อยึดติดกับอุปกรณ์ในการลำเลียงเศษวัสดุต่างๆตามการใช้งานลำเลียงของหน้างานเครื่องจักรนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพวัสดุแต่ละส่วนประกอบของโซ่ลำเลียง ผู้ใช้งานสามารถขอคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนวัสดุแต่ละจุดได้ให้ตรงตามการใช้งานมีวัสดุให้เลือกผลิตโซ่ลำเลียง เช่น วัสดุ SCM440 , S45C , SS400 , 40Cr หรือ สแตนเลส SUS304/SUS420/SUS431 เป็นต้น

สามารถใช้ลำเลียงติดตั้ง ได้ทั้งแนวนอน แนวเอียง หรือแนวดิ่งได้ตามความต้องการใช้งานลำเลียง ลักษณะผลิตภัณฑ์โซ่ลำเลียง มีหลากหลายขนาด จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการออกแบบการใช้งานโซ่ลำเลียงติดปีกก่อนการติดตั้งหรือเลือกใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลำเลียงเศษวัสดุหรือลำเลียงสินค้านั้นๆ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพื่อให้ได้ใช้งานโซ่ได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการคำนวณค่าแรงดึงหรือแรงโหลดนั้นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆที่ต้องการลำเลียงสินค้านั้นๆ จากหลักวิศวกรรม Material Handling และ Conveyor Material เพื่อให้สัมพันธ์กับการทำงานของส่วนอื่นๆเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า / ระบบส่งกำลัง และขนาดน้ำหนักของวัสดุที่ต้องการลำเลียงโดยใช้โซ่ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรม ลดอันตรายจากการลำเลียงสินค้าผิดประเภท ซึ่งผิดพลาดจากการคำนวณในการออกแบบโซ่ลำเลียง

วัสดุก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โซ่ลำเลียงมีความคงทนต่อการใช้งาน โซ่ไม่ยืด หรือข้อโซ่ตายหรือขาดบ่อย

 • Roller ( ลูกกลิ้งโรลเลอร์) เป็นจุดที่รับแรงเสียดทานต่อการทำงานของโซ่ลำเลียงมากที่สุด วัสดุในการผลิตใช้งานเช่น 40Cr,SCM440, SUS304 หรือ SUS420 พร้อมชุบแข็ง เป็นต้น
 • BUSH บูช เป็นวัสดุที่มีลักษณะทรงกลม ไร้ตะเข็บรอยต่อ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของโซ่ลำเลียง และเป็นตำแหน่งที่สามารถออกแบบให้โซ่ลำเลียงทนแรงดึงลดข้อโซ่ขาดในการใช้งานได้
 • PIN สลักโซ่ ทำหน้าที่ยึดกับบูช รวมถึงข้อโซ่แผ่นนอกและข้อโซ่ด้านใน ในการประกอบเป็นสินค้าโซ่ลำเลียง และทำหน้าที่รับแรงโหลดและน้ำหนักในการลำเลียงสินค้า PIN Lock หรือ T-pin / แหวนล๊อคโซ่ ใช้ทำหน้าที่ในการล๊อคสลักโซ่ไม่ให้หลุดระหว่างการใช้งานโซ่ลำเลียง สามารถออกแบบรูปแบบตัวล๊อคโซ่ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องจักรนั้นๆ

ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย โซ่ลำเลียงอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ระบบส่งกำลังครบวงจร โซ่ลำเลียง เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบลำเลียงสินค้าและวัสดุต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โซ่ลำเลียงทำหน้าที่เคลื่อนย้ายสินค้าและวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

โซ่ลำเลียง สำหรับอุตสาหกรรม

โซ่ลำเลียง เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องจักร เป็นต้น โซ่ลำเลียงมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม

การผลิตโซ่ลำเลียงที่ให้บริการทุกอุตสาหกรรมทุกประเภทด้วยความเชี่ยวชาญของ บริษัทแม้นศรี แมชชีนเนอรี่ จำกัด ที่สามารถออกแบบ ติดตั้ง และ ผลิตโซ่ลำเลียงอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์การออกแบบ, เทคนิคการผลิตที่มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในการผลิตผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ

โซ่ลำเลียง

โซ่ลำเลียงอุตสาหกรรมซีเมนต์

อุตสาหกรรมซีเมนต์ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การผลิตซีเมนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โซ่ลำเลียงอุตสาหกรรมซีเมนต์ทำหน้าที่ลำเลียงวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตซีเมนต์ เช่น หินปูน ดินเหนียว และทราย จากแหล่งเก็บไปยังโรงงานผลิตซีเมนต์ และยังทำหน้าที่ลำเลียงซีเมนต์สำเร็จรูปจากโรงงานผลิตไปยังสถานที่ก่อสร้าง
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราสามารถจัดหาและผลิตโซ่ลำเลียงที่ทนต่อการลำเลียงในการขนส่ง กันต่อฝุ่น และโซ่เครื่องสกรู ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานอย่างหนักของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การเชื่อมโยงของกระบวนการผลิตแต่ละครั้งอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 และมีการใช้และรับรองผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยผู้ผลิตปูนซีเมนต์ เช่น CONCH Group เป็นต้น

โซ่ลำเลียงอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีประเทศไทยมีการผลิตน้ำตาลทรายดิบประมาณ 10 ล้านตัน และส่งออกน้ำตาลทรายดิบประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของการผลิตทั้งหมด
เรามีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับขั้นตอนและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมการทำน้ำตาล โดยใช้อ้อยและหัวบีทเป็นวัตถุดิบ ทุกวันนี้เรายังมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตมากมายและเราสามารถจัดหาเครื่องทำน้ำตาลแบบพิเศษพร้อมฟังก์ชั่นการส่ง การขับเคลื่อนและการลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมการทำน้ำตาลทั่วโลก ในระบบการประมวลผลทั้งหมด รวมถึงวัตถุดิบน้ำผลไม้ การอบแห้งการคัดกรองและการบรรจุผลิตภัณฑ์

โซ่ลำเลียงอุตสาหกรรมไม้แปรรูป

โซ่ลำเลียงที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมไม้ โดยส่วนใหญ่จำแนกเป็นสองชนิด คือ โซ่มีฟัน และ โซ่แบบลูกกลิ้ง ซึ่งคล้ายกับโซ่แบบลูกกลิ้งใช้มาตรฐาน ANSI สามารถใช้ตาข่ายกับล้อโซ่มาตรฐาน และขอบคมของแผ่นเชื่อมโยงจะจับพยุงไม้ระหว่างการลำเลียง ความเร็วในการลำเลียงสูงสุดสามารถเข้าถึง 380 เมตร/นาที
โซ่ลำเลียงอุตสาหกรรมไม้แปรรูป เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตไม้แปรรูป ช่วยให้การขนส่งท่อนซุงและไม้แปรรูปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โซ่ลำเลียงเหล่านี้มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมไม้แปรรูป การเลือกโซ่ลำเลียงที่เหมาะสม การติดตั้งที่ถูกต้อง และการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้โซ่ลำเลียงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โปรแกรมการออกแบบ
โซ่ลำเลียง

แบ่งตามอุตสาหกรรม

 • โซ่เครนตีนตะขาบ
 • โซ่กระพ้อ
 • โซ่ลำเลียงสำหรับการใช้งานหนักถ่ายทอด และการลำเลียงของหนัก
 • โซ่ลำเลียงผลิตน้ำมันปาล์ม
 • โซ่ลำเลียงอุตสาหกรรมซีเม็นต์และโรงโม่หินปูน
 • โซ่ลำเลียงโรงงานน้ำตาล
 • อะไหล่โซ่ลำเลียงสะพานกากอ้อย
 • โซ่ลำเลียงโรงงานแป้งมัน
 • โซ่ลำเลียงสำหรับโรงผลิตไม้เฉพาะ
 • โซ่สั่งทำ และ โซ่สั่งทำตามแบบ อีกหลายชนิด

ข้อโซ่เหล็กหล่อลำเลียงพร้อมติดใบกวาด / โซ่ฟอร์จจิ้ง

ทาง MSMC สามารถผลิตโซ่ฟอร์จจิ้งได้ตั้งแต่ระยะพิชโซ่ 4 นิ้ว โดยกำหนดพิชได้ทั้ง P101.6 มิล หรือ P102 มิล MSMC ผลิตโซ่ขนาด P142 mm โซ่ P160 mm โซ่ P200 mm โดยสามารถเทียบเป็นรหัสสากลสำหรับเทียบเบอร์โซ่ได้ เช่น รหัสโมเดล 10160 10160R 12514 14214 14218 14226 16019 20025 26045 อ้างอิงจาก รหัสโซ่ Hitachi โดยข้อโซ่สามาถสอมเข้ากับร่องฟันเฟืองโซ่ลำเลียงแบบเทรลเลอร์และแบบฟันเฟืองดุมได้ ตามเบอร์โซ่ Forging link Chain ที่สั่งผลิต
นอกจากนั้นโซ่สแคร็ปเปอร์ Scraper link chain หรือที่เรียกว่า Forged link chain นี้สามารถติดปีกแบบเชื่อมเพิ่มเติมเป็นวัสดุ POM หรือวัสดุพลาสติกอุตสาหกรรม เป็นปีกติดเสริมตามองศาหน้างานนั้นได้ตามการออกแบบหน้างานนั้น ๆ

ศูนย์ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับโซ่เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบใช้งานโซ่ส่งกำลัง โซ่ลำเลียงอุปกรณ์ระบบส่งกำลัง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เปิดดีลสั่งสินค้าเฉพาะ สั่งสินค้าเป็นล็อตใหญ่

นึกถึงอุปกรณ์ส่งกำลังในอุตสาหกรรม

นึกถึง… “MSMC-แม้นศรี แมชชีนเนอรี่”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คลิก "ยอมรับ" เพื่อแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top