Roller Chain With Attachment / โซ่เหล็กติดปีก RS

โซ่ติดปีกรุ่น RS สำหรับโซ่ขับและโซ่ขับลำเลียงติดปีก

ขนาด โซ่ติดปีกเบอร์ 40 ถึงโซ่ติดปีกเบอร์ 50 เหมาะสำหรับงานขนถ่ายวัสดุลำเลียงขนาดเล็ก
ขนาด โซ่ติดปีกเบอร์ 60 ถึงโซ่ติดปีกเบอร์ 80 เหมาะสำหรับงานขนถ่ายวัสดุลำเลียงขนาดกลาง
ขนาด โซ่ติดปีกเบอร์ 100 ถึงโซ่ติดปีกเบอร์ 160 เหมาะสำหรับงานขนถ่ายวัสดุลำเลียงขนาดใหญ่

ประเภทของ Attachment Types มีให้เลือกตามขนาดของโซ่เบอร์แต่ละประเภทหน้างานเครื่องจักร

เช่น โซ่ 40 A1 โซ่ 60k1 โซ่ 80K1 โซ่ 60SA1 โซ่ 100SK1 สำหรับโซ่ปีกข้างเดียว เจาะ 1 รู
เช่น โซ่ 40 A2 โซ่ 60k2 โซ่ 80K2 โซ่ 60SA2 โซ่ 100SK2 สำหรับโซ่ปีกข้างเดียวเจาะ 2 รู
เช่น 40 WA1 60WK2 80WK2 60WSA2 100WSK2 สำหรับโซ่มีปีก2 ข้าง เจาะ 1รู หรือ เจาะ 2 รู

วัสดุ : มีให้เลือกทั้ง โซ่เหล็ก RS หรือ โซ่ SS304 สแตนเลส

โซ่ติดปีกรุ่น BS/ISO สำหรับโซ่ขับและโซ่ขับลำเลียงติดปีก

ขนาด โซ่ติดปีกเบอร์ 08B ถึงโซ่ติดปีกเบอร์ 10B เหมาะสำหรับงานขนถ่ายวัสดุลำเลียงขนาดเล็ก
ขนาด โซ่ติดปีกเบอร์ 12B ถึงโซ่ติดปีกเบอร์ 16B เหมาะสำหรับงานขนถ่ายวัสดุลำเลียงขนาดกลาง
ขนาด โซ่ติดปีกเบอร์ 20B ถึงโซ่ติดปีกเบอร์ 28B เหมาะสำหรับงานขนถ่ายวัสดุลำเลียงขนาดใหญ่

ประเภทของ Attachment Types มีให้เลือกตามขนาดของโซ่เบอร์แต่ละประเภทหน้างานเครื่องจักร

เช่น โซ่ 08B A1 โซ่ 12B k1 โซ่ 16B K1 โซ่ 12B SA1 โซ่ 20B SK1 สำหรับโซ่ปีกข้างเดียว เจาะ 1 รู
เช่น โซ่ 08B A2 โซ่ 12Bk2 โซ่ 16B K2 โซ่ 12B SA2 โซ่ 20B SK2 สำหรับโซ่ปีกข้างเดียวเจาะ 2 รู
เช่น 08B WA1 12B WK2 16B WK2 12B WSA2 28B WSK2 สำหรับโซ่มีปีก2 ข้าง เจาะ 1รู หรือ เจาะ 2 รู

วัสดุ : มีให้เลือกทั้ง โซ่เหล็ก หรือ โซ่ SS304 สแตนเลส