About Us

บริษัทแม้นศรี แมชชีนเนอรี่ จำกัด (Mansri Machinery)

           ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 30 ปี บริษัทแม้นศรี แมชชีนเนอรี่ จำกัด หรือ เอ็มเอสเอ็มซี ผู้ผลิต-ออกแบบ นำเข้าประกอบโซ่ลำเลียงอุตสาหกรรม เฟืองโซ่สแตนเลส โซ่สแตนเลส เกรด 304 เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในราคาที่เหมาะสมโดยยึดถือคุณภาพสูงและลดการเสียเวลาในการซ่อมบำรุงโดยคุณภาพเทียบเท่าจากแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อจุดประสงค์ให้โรงงานลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก นอกจากนั้นยังส่งออกอะไหล่เครื่องจักรสั่งทำไปยังต่างประเทศ เช่น เฟืองโซ่สั่งทำ เฟืองเกียร์ สั่งทำงานเหล็ก

           ปัจจุบันในสภาวะลดต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิต ทางบริษัทยังได้นำเข้าสินค้าและเป็นดีลเลอร์ในหมวดหมู่อุปกรณ์ส่งกำลังและระบบลำเลียงจากแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศมาบริการลูกค้าในประเทศอีกด้วย นอกเหนือจากโซ่ลำเลียงหรือโซ่ส่งกำลัง อาทิเช่น ตลับลูกปืน สำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง เฟืองโซ่สแตนเลส เฟืองดุมสั่งทำ โซ่สแตนเลส โซ่มีปีก โซ่สั่งทำโซ่เหล็กพร้อมเชื่อมประกอบปีกลำเลียง ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ในระยะเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว ขั้นต่ำในการผลิตงานน้อย และมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงบริการติดตั้งโซ่ลำเลียง และซ่อมบำรุงหรือถอดเปลี่ยนโซ่ลำเลียงขนาดใหญ่

           เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำเรื่องโซ่ลำเลียงและโซ่ส่งกำลัง และอุปกรณ์ส่งกำลังในอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทางทีมฝ่ายแนะนำสินค้าพร้อมให้คำแนะนำในการใช้โซ่ลำเลียงและโซ่ส่งกำลังตามหน้างานแต่ละประเภท โดยสามารถขอคำแนะนำได้จากฝ่ายขายสินค้าอุตสาหกรรม

           Mansri Machinery Co., Ltd is an importer / exporter and distributor of power transmission equipment and conveyor system for industrial. For more than 25 years, including conveyor chain conveyor KFN, belt transmission Mitsuba, including other spare parts and machine parts leading manufacturer of high quality from all over the world such FILMAN, REXROTH, HYDAC and HAWE from Germany, KANA from Japan, conveyor belt FBK from Germany. Initially the company focused on industrial wood processing. Be expanded to cover other industries in the country, including the sugar industry, steel industry, cement industry, feed mill industry and paper making industry.

           To achieve the goal of creating satisfied customers, we not only focus on the quality of the product. But also consider the appropriateness of use and the cost curve customers. Also important. We consider the after sales service. Which are essential to make the products and services our customers have always been satisfied.

Business Objective / เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

           บริษัทมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ “เป็นผู้นำในการนำเข้า จัดจำหน่ายและบริการอย่างครบวงจรของ อะไหล่อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมืออุตสาหกรรม อุปกรณ์โซ่ลำเลียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย” และภายใต้เป้าหมายดังกล่าวบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับกิจการจากฐานธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร และอุปกรณ์อุตสาหกรรมของบริษัท ดังต่อไปนี้

- รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท (Top quality Product and Service)
- พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Professional)
- เพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจร (One Stop Services)
- ลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้า ถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้าของบริษัท (Partnership)

เพื่อดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการจัดอบรม และสัมมนาพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท และ มีการจัดอบรมลูกค้า เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์สูงสุด